ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม | Electronic Information System Nakhon Phanom University

สุรักษ์ สิมคาน

Abstract


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่สำคัญแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆทางการเรียนของนักศึกษา โดยสำนักวิทยบริการได้จัดทำระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวม วารสาร วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่างๆที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จะใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ issuu.com โดยจะทำการอัพโหลดไฟล์เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมไว้ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและเข้าถึงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
          การสร้างระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ issuu.com จะช่วยให้รูปแบบการแสดงข้อมูลเอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ ที่ทางมหาวิทยาลัยให้บริการนั้น น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และการจำลองรูปแบบของหนังสือจริงมาไว้บนหน้าจอเสมือนเปิดอ่านหนังสือจริง ซึ่งแตกต่างจากการอ่านเอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่การเข้าถึงเอกสารดิจิตอลเหล่านี้ในลักษณะการเลื่อนขึ้น – ลง ซึ่งยากต่อการเข้าถึงเนื้อหา อีกทั้งผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถค้นหา และแบ่งปันเอกสาร ซึ่งช่วยให้ประหยัดงบประมาณ เวลาและสถานที่จัดเก็บเอกสาร


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network