สืบค้นวิทยานิพนธ์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีโค้ด 2 มิติ | QR-CODE MFU Theses

วิภาดา ดวงคิด

Abstract


การให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการ เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ และสะดวกสบายทั้งทางตรงและทางอ้อม การเข้าถึงการใช้งานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แม้ผู้ใช้บริการจะนิยมในรูปแบบสิ่งพิมพ์มากกว่า แต่ในแง่ของผู้ให้บริการก็ต้องสอดแทรกวิธีทางเลือกอื่นให้ผู้ใช้บริการใช้ในรูปแบบออนไลน์ด้วย  เพราะรูปแบบออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้กรณีที่ตัวเล่มที่เคยใช้บริการไม่อยู่บนชั้นให้บริการ อาจจะเนื่องด้วยมีผู้ใช้บริการท่านอื่นยืมไปหรือมีการจองต่อกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมย้อนหลัง QR-CODE  MFU Theses จึงได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้เข้าใช้วิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระแบบตัวเล่มมาแล้ว เก็บข้อมูลไว้สำหรับการศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือนำไปเขียนอ้างอิงในภายหลังอีกครั้ง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com