ห้องสมุดในสวน@Nursing มิติใหม่ของการเปิดพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย

ทิพยกาย เปรุนาวิน, ยุภาพร ทองน้อย, กุลณสร อ้วนไตร

Abstract


ห้องสมุดในสวน เป็นพื้นที่การเรียนรู้แบบไม่จำกัดเวลาสำหรับคนทุกกลุ่มวัย ซึ่งมีขนาด 128 ตารางเมตร อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้และพรรณไม้นานาชนิด ทำให้บรรยากาศร่มรื่น เป็นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบยั่งยืน ห้องสมุดในสวน มีที่นั่งอ่านที่เป็นเก้าอี้ประมาณ 30 ที่นั่ง และมีเสื่อสำหรับรองนั่งได้อีกกว่า 50 ที่นั่ง มีหนังสือ วารสาร นิตยสาร การ์ตูน หนังสือพิมพ์ และทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆ ให้บริการที่เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ ถือได้ว่า ห้องสมุดในสวนเป็นห้องสมุดสำหรับคนทุกกลุ่มวัยและเป็นห้องสมุดสีเขียวโดยสมบูรณ์แบบ (Library for All & Green Library)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com