บริการออนไลน์ เข้าถึงง่าย เข้าถึงเร็ว ด้วย Smart Service | Smart Service @KKU Library

ธีรยุทธ บาลชน, อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย

Abstract


บริการออนไลน์ (Smart Service) ถูกพัฒนาขึ้นโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาคน พัฒนางาน และร่วมพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กร เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม คือ บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย, บริการสำหรับบุคคลภายนอก และบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยระบบจะแสดงรายการบริการออนไลน์ในรูปแบบไอคอนรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงบริการนั้นๆ เพื่อให้จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ระบบยังแสดงสถิติการเข้าใช้งานของแต่ละบริการและแสดงคำว่า “HOT” สำหรับรายการที่มีความถี่ในการเข้าใช้มากกว่า 100 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อแสดงแนวโน้ม (Trend) การใช้บริการในช่วงเวลานั้น เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้งานบริการออนไลน์อื่นๆ ด้วย และแสดงคำว่า “NEW” สำหรับบริการใหม่หรือบริการที่ต้องการแนะนำให้ผู้ใช้บริการรู้จักอีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นการแสดงผล 2 รูปแบบ คือ ไอคอนรูปภาพ (Icons) และรายการ (List) และมีเครื่องมือสืบค้นผ่านชื่อบริการและคำสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com