การยืมระหว่างห้องสมุดสาขา | Book Delivery

รพีพร บูรณะเสน

Abstract


          หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีห้องสมุดสาขา 10 แห่ง กระจายใน 4 ศูนย์การศึกษา ได้แก่ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร, ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี และศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสาขาทุกแห่งผ่านระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา (Book Delivery) โดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดสาขาแห่งใดก็ได้ และบริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมาบริการนี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการจำนวนมาก จากการประเมินผลรายงานการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขาพบว่าความผิดพลาดการใช้งานส่วนใหญ่เกิดจากการระบุข้อมูลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การพัฒนาระบบครั้งนี้ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินการโดยบุคคล (Human error) ซึ่งจะทำให้การใช้งานระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา (Book Delivery) มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งต่อผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบระบบพบว่าผู้ทดสอบมีความพึงพอใจ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com