1 ระบบยืนยันตัวตนสำหรับบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ | Authentication System for Public Internet Service | วรายุทธ แซ่หนา | PULINET Journal

ระบบยืนยันตัวตนสำหรับบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ | Authentication System for Public Internet Service

วรายุทธ แซ่หนา, เจษฎากร แป้นสุวรรณ, อภิรักษ์ อุ๋ยสกุล

Abstract


ระบบยืนยันตัวตนสำหรับบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ที่มีบัตรประชาชนเพื่อให้สามารถลงทะเบียนใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ง่ายและองค์กรต่างๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเวลาเฉลี่ยของขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตคือ 2.63 วินาที แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของบัญชีผู้ใช้จำนวนมากแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วในการลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต ระบบถูกออกแบบมาให้รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากโดยมีการใช้ Software Defined Networking (SDN) ในการจัดสรร Bandwidth สำหรับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตของบุคลากรภายในองค์กร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com