ไทม์ไลน์ : จดหมายเหตุและความทรงจำ | Timeline : Archive and Memory

วันชาติ ภูมี, ประภาพร มณฑาทิพย์

Abstract


Timeline คือการจัดแสดงข้อมูลเหตุการณ์ในรูปแบบมิติเวลา (Chroronological Order) ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุจึงได้ศึกษาการใช้งาน Web Application ที่ให้บริการ สร้าง Timeline รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยเริ่มจาก เรียบเรียงข้อมูลเรื่องที่จะจัดแสดงตามลำดับเหตุการณ์ เลือกรูปแบบ Timeline ที่ต้องการ ลงทะเบียนสมัครใช้งาน ออกแบบการแสดงผลแบบต่างๆ เช่น 3D, 2D, Background ใส่รูปภาพ วีดิโอ ไฟล์มัลติมีเดีย และทดสอบการแสดงผลจาก Mobile Device แบบต่างๆ โดยเรื่องที่นำเสนอได้แก่ “Our Dad at KKU : ใต้ร่มพระบารมี” และ “35 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม” จากผลการดำเนินงานพบว่า สถิติการเข้าชม Timeline ผ่านทางเว็บไซต์หอจดหมายเหตุมีจำนวนมากขึ้น และผลงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน KKU Show & Share 2014 สามารถเข้าชมผลงานได้ที่ www.archive.kku.ac.th

Full Text:

PDF

References


Alexander Kearns (2014). Getting started with Tiki-Toki. Retrieved from http://www.tiki-toki.com/blog/entry/intro-video/

Christopher Pappas (2013). TOP 10 FREE Timeline Creation Tools for Teachers. Retrieved from http://elearningindustry.com/top-10-free-timeline-creation-tools-for-teachers.

Fien Danniau (2012). 10 Digital Timelines. Retrieved from http://www.ipg.ugent.be/10-digital-timelines.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com